Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Открити процедури по ЗОП

Отваряне и оповестяване на ценови оферти в обществена поръчка по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

11.12.2014 17:31:00

Процедурата е за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Разработване и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност в УАСГ, доставка на сървъри и специализиран софтуер и обучение на административния и преподавателски персонал за работа за работа със системата“, открита с Решение № 122 от 05.03.2014 г. на Ректора на УАСГ.