Декември 2019
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Отваряне и оповестяване на ценови оферти в обществена поръчка по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

СЪОБЩЕНИЕ

                    На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, с настоящото Ви уведомяваме, че на 15.12.2014 г. (понеделник), 10.00 часа, в УАСГ, гр. София, бул. „Хр. Смирненски" № 1, Ректорат, ет. 2, Голяма заседателна зала „Запад" ще се състои открито заседание по отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

                      Настоящото съобщение съдържа и резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другия показател за оценка – Показател С „Предложение на участника относно функционалностите и използваната технология за разработка на платформата и Стратегия на участника" (60 точки максимална стойност).

1. Оценка на„Финтех-Д" ЕООД по показател C „Предложение на участника относно функционалностите и използваната технология за разработка на платформата и Стратегия на участника" – общо 59 точки, от които:
1.1. Предложение на участника относно функционалностите и използваната технология за разработка на платформата за дистанционно обучение – 20 точки.
1.2. Оценка на риска – 10 точки;
1.3. Предложен подход и методология за изпълнение на договора – 28 точки;
1.4. Предложена от участника гаранционна поддръжка – 1 точка;

2. Оценка на „Контракс" АД по показател C „Предложение на участника относно функционалностите и използваната технология за разработка на платформата и Стратегия на участника" – общо 44 точки, от които:
2.1. Предложение на участника относно функционалностите и използваната технология за разработка на платформата за дистанционно обучение – 12 точки;
2.2. Оценка на риска – 2 точки;
2.3. Предложен подход и методология за изпълнение на договора – 28 точки;
2.4. Предложена от участника гаранционна поддръжка – 2 точки;

За Комисията :

/инж. Стефан Кинарев/