Декември 2019
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Решение за прекратяване на договаряне с обявление по ЗОП за доставка на храни за УОБ Семково по раздел/обособена позиция 11

Електронна преписка в сайта на УАСГ:

Съобщение за начало на  процедурата.

Известие за публично отваряне на ценовите оферти. 

Решение № 636/07.10.2014 г. на Ректора на УАСГ по договаряне с обявление по ЗОП и протоколи от работата на Комисията.

Решение 648/13.10.2014 г. за прекратяване на договаряне с обявление по ЗОП за доставка на храни за УОБ Семково по раздел/обособена позиция 14

Решение № 725 / 14.11.2014 г. за прекратяване на договаряне с обявление по ЗОП за доставка на храни за УОБ Семково по раздел/обособена позиция 11 Мляко и млечни продукти за УОБ - Семково

Документи
Решение за прекратяване на договаряне с обявление № 725 / 14.11.2014 г. по обособена позиция/раздел 11 Мляко и млечни продукти за УОБ - Семково в приложения файл. 2014-11-18 16:00:00 Изтеглете файл