Договаряне без обявление за доставка на топлинна енергия

ID : 688238  Номер в АОП : 00859-2015-0006

Решения на възложителите за завършване на процедурите

01.01.1970 02:00:00

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Техническа спецификация

17.09.2015 13:40:00

Техническа спецификация

Съобщение до медиите и Становище на АОП

01.01.1970 02:00:00

Друга информация извън останалите категории