Декември 2019
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Доставка на строителни материали за нуждите на УАСГ

Линк към оповестената в РОП на АОП публична покана

Оферти се приемат в рамките на работното време в Деловодството на УАСГ с адрес гр. София, бул. "Христо Смирненски" 1, сграда Ректорат, ет. 2,  стая 204А

до 14:00 ч. на 03.06.2015 г.

 

Документи
Договор за обществена поръчка 2015-07-09 12:34:00 Изтеглете файл
Публична покана за участие 2015-05-20 16:40:00 Изтеглете файл
Указание за изготвяне и подаване на офертите с образци на приложения 2015-05-20 16:30:00 Изтеглете файл
Формуляр - приложение на Ценова оферта (xls) 2015-05-20 16:24:00 Изтеглете файл

Разяснения по документация за участие в обществена поръчка „Доставка на строителни материали за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / - гр. София”

29.05.2015 14:39:00

При писмено искане, направено до 3 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да даде писмени разяснения по условията на обществената поръчка, които публикува незабавно в профила на купувача.

Протокол

16.06.2015 13:20:00