Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Доставка на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП при УАСГ (2018-02-DOS-REO)

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се удължава първоначалния срок за подаване на оферти в обществена поръчка чрез обява с номер 2018-02-DOS-REO и предмет: „Доставка на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП  при УАСГ ” до 17:00 ч. на 18.07.2018 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 19.07.2018 г. от 10:00 ч. в  гр. София, УАСГ - бул. "Христо Смирненски" 1, сграда «Блок Б», партерен етаж, зала 52.

Обновяване от 25.07.2018 г. Обществената поръчка е прекратена на основание чл. 110, ал.1, т.7.

Обновяване от 26.07.2018 г. Ново възлагане чрез публикуване на обява тук.
    

 

Документи
Решение на Възложителя за прекратяване на обществената поръчка 2018-07-25 19:50:43 Изтеглете файл
Протокол от работата на Комисията 2018-07-25 17:46:12 Изтеглете файл
Обява и документация за участие 2018-07-04 17:32:22 Изтеглете файл