Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Доставка на 35 000 (тридесет и пет хиляди) литра гориво - Газьол с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0.001% с КН 2710 19 43

Информация за обявата в АОП.

Заглавие Дата Файл
Договор за доставка на гориво за отопление 2018-12-07 18:09:21 Изтеглете файл
Утвърден протокол от работата на Комисията 2018-11-28 14:30:00 Изтеглете файл
Информация, обява и документация за участие 2018-11-07 17:06:14 Изтеглете файл