Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асаньори

Заглавие Дата Файл
Договор № 49 от 31.07.2019 г., сключен за трета обособена позиция 2019-08-20 13:25:58 Изтеглете файл
Договор № 51 от 01.08.2019 г., сключен за втора обособена позиция 2019-08-05 14:34:51 Изтеглете файл
Утвърден протокол от работата на Комисията 2019-04-23 15:07:47 Изтеглете файл
Обява и документация за участие 2019-02-27 18:05:16 Изтеглете файл