Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асансьори в две обособени позиции

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / – гр.София събира оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асансьори, находящи се в административните сгради на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / - гр.София и Студентските общежития /ССО/ от контингента на УАСГ ”.

Спецификата на поръчката налага обособяването на 2 /две/ обособени позиции, както следва:

               Обособена позиция №1 – „Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асансьори, находящи се в Студентски общежития на УАСГ – бл.33Б, бл.34А, бл.34Б, бл.35, бл.36А и 61Б  ”

         Обособена позиция №2 -„ Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на пътнически, товарни и кухненски асансьори в Нови сгради / бл.1 и бл. 2/, Стара сграда / бл.12/  и Студентски стол  / бл.5 /  на УАСГ‘‘

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВАТА В АОП

Документи
Договор за изпълнение по първа обособена позиция 2017-07-06 12:54:50 Изтеглете файл
Утвърден протокол от работата на Комисията 2017-06-16 10:32:27 Изтеглете файл
Обява и документация за участие във файлов архив zip 2017-05-25 18:09:22 Изтеглете файл