Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Извършване на независима оценка на недвижимото и движимото имущество по сметки от баланса на УАСГ

Информация за публикувани разяснения по запитвания на заинтересовани лица

22.11.2019 г. С регистрационен индекс и дата № 2629/22.11.2019 г. Възложителят представя разяснение по запитване до всички заинтересованите лица. С разяснението може да се запознаете оттук или от раздел "Документи" по-долу.

21.11.2019 г. С регистрационен индекс и дата № 2618/21.11.2019 г. Възложителят представя разяснение по запитване до всички заинтересованите лица. С разяснението може да се запознаете оттук или от раздел "Документи" по-долу.

19.11.2019 г. С регистрационен индекс и дата № 2593/19.11.2019 г. Възложителят представя разяснение по запитване до всички заинтересованите лица. С разяснението може да се запознаете оттук или от раздел "Документи" по-долу.

<Процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет>

۩Извършване на независима оценка на недвижимото и движимото имущество по сметки от баланса на УАСГ۩

Документи
Утвърден протокол от работата на Комисията 2019-12-13 10:28:17 Изтеглете файл
Разяснения от 22.11.2019 г. по отправено към Възложителя запитване 2019-11-22 21:11:55 Изтеглете файл
Разяснения от 21.11.2019 г. по отправено към Възложителя запитване 2019-11-21 15:49:50 Изтеглете файл
Разяснения от 19.11.2019 г. по отправено към Възложителя запитване 2019-11-19 14:46:01 Изтеглете файл
Информация, Обява, Документация, Проектодоговор и Образци за участие 2019-11-15 18:40:22 Изтеглете файл