Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Доставка на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП при УАСГ (2018-03-DOS-REO)

Важно!До всички заинтересовани лица!Важно!

 Обновяване от 02.08.2018 г. На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се удължава първоначалния срок за подаване на оферти в обществена поръчка чрез обява с номер 2018-03-DOS-REO и предмет: „Доставка на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП  при УАСГ ” до 12:00 ч. на 09.08.2018 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.08.2018 г. от 10:00 ч. в Р. България, гр. София, УАСГ, бул. Христо Смирненски, сграда «Блок Б», партерен етаж зала 52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прогнозната стойност на поръчката
(46 114.17 лв. без ДДС ) е максимално допустима от Възложителя и ако тя бъде надвишена в ценово предложение на участник, съответната оферта няма да бъде допусната до класиране.

 

Документи
Договор за възлагане на обществената поръчка 2018-10-25 16:04:29 Изтеглете файл
Документация за участие 2018-07-26 18:33:08 Изтеглете файл