Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Транспортен превоз за учебни практики

Информация за обявата в регистъра на АОП с идентификационен номер 9060796.

Забележка-уточнение за тези участници, които се ползват и/или позовават в доказателствено-удостоверителната си част на поръчката от период  - от 01.11.2016 г до датата на подаване на офертата:
С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на същата (горепосочена) дата е отменена алинея 3 на чл.7а от Наредбата за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България  - непредставянето на ДЕКЛАРАЦИЯ за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 (Приложение № 3а към чл. 7а, ал. 3 от Наредбата) няма да бъде взето под внимание.

 

Документи
Договор за извършване на транспортна услуга 7/10.02.2017 г. 2017-02-20 15:59:48 Изтеглете файл
Утвърден протокол от работата на Комисията 2017-02-08 17:53:48 Изтеглете файл
Обява и Документация за участие 2017-01-20 14:10:46 Изтеглете файл