Избор на изпълнител за доставка на топлинна енергия за нуждите на УАСГ

Внимание - електронните документи са подписани с електронен подпис, чиято наличност се установява в съответната апликация, която използвате за зареждане и четене на PDF - чрез меню Digital Sign (Digital ID) и/или Verify.

Профил на преписката в Портала на АОП

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключена обществена поръчка 2022-02-21 16:24:06 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2022-02-21 16:22:53 Изтеглете файл
Договор за доставка на топлинна енергия 2019-03-13 11:54:55 Изтеглете файл
Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление 2018-08-08 13:54:59 Изтеглете файл
Техническа спецификация (вкл. обекти) 2018-08-08 13:30:55 Изтеглете файл