Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на университета по архитектура, строителство и геодезия - УСБ – Семково

 

Информация за преписката в АОП. Решение за откриване на процедурата.

Настоящата процедура е за договаряне без обявление с предмет:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на университета по архитектура, строителство и геодезия - УСБ – Семково

Покана към участника и документацията е общодостъпна за сваляне във файлов архив оттук или от раздел "Документи" по-долу.

 

Документи
Решение за прекратяване на процедурата 2019-12-04 19:36:38 Изтеглете файл
Утвърден от Ректора доклад и Протокол от работата на Комисията 2019-12-04 19:33:50 Изтеглете файл
Покана до участника и приложими документи за участние 2019-11-21 15:07:56 Изтеглете файл