Пазарни консултации за подмяна на стара дървена дограма с ПВЦ дограма в сградния фонд от Студентските общежития на УАСГ

Документация за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от ЗОП с предмет "Подмяна на стара дървена дограма с ПВЦ дограма в сградния фонд от Студентските общежития на УАСГ".

Съдържание на приложения файлов архив, достъпен за изтегляне в раздел "Документи" на настоящата страница (по-долу):

<> Покана за участие в пазарните консултации;

<> Техническа спецификация;

<> Схема термопанели;

<> Условия и изисквания към изпълнителя;

<> Образец на индикативна оферта.

Документи
Протокол от работата на Комисията 2020-03-12 16:39:24 Изтеглете файл
Документация за участие в пазарните консултации 2020-02-27 11:07:39 Изтеглете файл