Пазарни консултации за доставка на специализирано оборудване за нуждите на ЦНИЛ-ДМ-НКН

...по предстояща обществена поръчка "Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ", включваща 2 (две) обособени позиции."

Документи
Покана за участие в пазарните консултации 2019-08-16 14:42:04 Изтеглете файл
Технически спецификации 2019-08-16 14:41:02 Изтеглете файл
Образец на индикативна оферта 2019-08-16 14:39:40 Изтеглете файл