„Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на Университет по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), гр. София”

1. „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на Университет по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), гр. София”