Съобщение за набиране на оферти за периодична доставка на почистващи и хигиенни материали (31.05.2016 г.)

Документи
Техническа спецификация (файл: ~2016-UACEG-PHM-SPECIFICATION.xls) 2016-05-31 18:02:00 Изтеглете файл
Проект на договор (файл: ~Проект_на_Договор.doc) 2016-05-31 17:58:00 Изтеглете файл
Административни данни (файл: 01-Сведения-Участник.doc) 2016-05-31 17:56:00 Изтеглете файл
Техническо и ценово предложение (файл: 2016-UACEG-PHM-PRICE-LIST.xls) 2016-05-31 17:54:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.107 от ЗОП (файл: decl_art_107-т.4.doc). Представя се от избранич изпълнител при подписване на договор. 2016-05-31 17:20:00 Изтеглете файл
Съобщение за набиране на оферти за доставка на почистващи и хигиенни материали - архив в удобен за изтегляне и печат формат PDF 2016-05-31 17:03:00 Изтеглете файл