Съобщение за набиране на оферти по директно възлагане за атомно-силов микроскоп / Public Call For Procurement Contract About Delivery of Atomic-Force Microscope (Scanning Probe Microscope)

Важно обновление от 27.09.2019 г. Възлагането е прекратено от Възложителя.
Приложен файл в раздел "Документи" (по-долу).


Внимание, кодът по CPV на настоящия Атомно-силов микроскоп със скниращи сонди е 38514200-3.

Attention, the CPV code of thе Atomic Force Microscope (AFM) with scanning probes is 38514200-3.

38514200-3
Документи
Съобщение за прекратяване на възлагането 2019-09-27 17:49:38 Изтеглете файл
Съобщение за набиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП (Директно възлагане) 2019-07-31 14:52:11 Изтеглете файл
Public Call For Procurement Contract About Delivery of Atomic-Forced Microscope (Scanning Probe Microscope) 2019-07-31 14:50:57 Изтеглете файл
Проект на договор (*.doc) 2019-07-31 14:45:03 Изтеглете файл
Draft Contract (*.doc) 2019-07-31 14:39:24 Изтеглете файл