Октомври 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Открита процедура за доставка на компютърна техника за нуждите на УАСГ и Урбинат по две обособени позиции

 

Предмет на обществената поръчка:
„Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации и периферия
за нуждите на УАСГ”, включваща две обособени позиции:
1. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации и
периферия за нуждите на УАСГ и ЦНИП-УАСГ“
и
2. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации и
периферия за нуждите на проект URBiNAT, финансиран по програма „Хоризонт 2020".

Публикувано обявление в ЕВ на ЕС   <۵֎۵>   Преписка за ОП в портала на АОП 

Документи
Решение за избор на изпълнител 2020-06-12 18:26:42 Изтеглете файл
Заключителен доклад от работата на Комисията 2020-06-12 18:25:35 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2020-06-12 18:24:48 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-03-05 17:08:17 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2020-03-05 16:23:52 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2020-02-11 14:44:17 Изтеглете файл
Документация за участие в откритата процедура 2019-10-18 10:39:22 Изтеглете файл