Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Доставка на специализирано оборудване за ЦНИЛ-ДМ-НКН по проект BG05M2OP001-1.001-0001

Обновяване от 18.05.2020 г. със съобщение за заседание по отваряне на ценовите оферти, публикувано в раздел "Документи" на настоящата страница.
08.11.2019 г. Важно съобщение. До всички заинтересовани лица. С Решение на Ректора на УАСГ 448/08.11.2019 е одобрено Обявление за промяна и допълнителна информация, приложено в актуализираната документация - раздел "Документи" по-долу, както и в Портала на АОП_ТУК.
На 29.10.2019 г. е получено потвърждение за публикуване на обявление в ОВ на ЕС, въз основа на което се оповестява в настоящия Профил на купувача обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ" - доставка на компютърни конфигурации, монитори, лаптопи и периферия за нуждите на проекта" , публикувана в РОП под номер 00859-2019-0007.

Линк към Решението за откриване на процедурата - публикация в РОП

Линк към Обявлението - публикация в РОП

Пълната документация за участие е налична с обстодостъпен неограничен достъп
                              в раздел "Документи" на настоящата страница.

Документи
Обявление за приключване на договор 71/13.01.2021 2021-01-13 15:21:42 Изтеглете файл
Договор №41/31.07.2020 2020-10-15 17:29:27 Изтеглете файл
Обявление за възложена пъръчка 2020-10-15 17:28:31 Изтеглете файл
Решение за избор на изпълнител 2020-05-26 18:11:33 Изтеглете файл
Доклад на Комисията за извършената работа 2020-05-26 18:10:38 Изтеглете файл
Протокол №3 от работата на Комисията 2020-05-26 18:09:01 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2020-05-14 16:01:28 Изтеглете файл
Протокол №2 от работата на Комисията 2020-05-14 15:07:52 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2020-01-16 15:20:52 Изтеглете файл
Документация за участие - актуализирана с Решение и Обявление 448/08.10.2019 2019-11-08 15:57:03 Изтеглете файл
Документация за участие (неактуална) 2019-10-29 16:52:12 Изтеглете файл