Август 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Доставка на лабораторно оборудване към съществуващата Университетска Научно-приложна лаборатория „Нанонаука и нанотехнологии“ (Нано Лаборатория)

Откритата процедура по ЗОП е с предмет "Доставка на лабораторно оборудване към съществуващата Университетска Научно-приложна лаборатория „Нанонаука и нанотехнологии“ (Нано Лаборатория) по две обособени позиции":

<> обособена позиция 1 „Доставка и гаранционно обслужване на атомно-силов микроскоп“;

<> обособена позиция 2 „Доставка и гаранционно обслужване на кварцова микровезна с възможност за измерване и на дисипацията, принадлежности и консумативи“.

На Вашето внимание:

Решението за откриване на процедурата, публикувано в АОП;

Обявлението за поръчка, публикувано в АОП;

Адрес на преписката по поръчката в АОП;

Обявлението, публикувано в ОВ на ЕС.

Общодостъпната и пълна документация на Възложителя е публикувана по-долу в раздел "Документи".

 

Документи
Решение за прекратяване на процедурата 2020-06-18 17:53:05 Изтеглете файл
Особено мнение на член на Комисията 2020-06-18 17:52:33 Изтеглете файл
Обобщаващ доклад на Комисията 2020-06-18 17:51:39 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2020-06-18 17:48:46 Изтеглете файл
Решение с обявление за удълж. срока за получаване на оферти 2 2020-05-05 13:30:22 Изтеглете файл
Решение с обявление за удължаване срока за получаване на оферти 2020-04-09 12:14:39 Изтеглете файл
Документация за участие в обществената поръчка 2020-03-09 16:35:02 Изтеглете файл