Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Открита процедура за доставка на храни

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ И УСБ – СЕМКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Документи
Договор 48 от 16.08.2017 г. 2017-09-14 10:33:10 Изтеглете файл
Договор 34 от 09.08.2017 г. 2017-09-04 12:56:31 Изтеглете файл
Договор 35 от 09.08.2017 г. 2017-09-04 12:51:17 Изтеглете файл
Договор 36 от 09.08.2017 г. 2017-09-04 12:48:57 Изтеглете файл
Договор 37 от 09.08.2017 г. 2017-09-04 12:44:19 Изтеглете файл
Договор 38 от 08.09.2017 г. 2017-09-04 12:41:06 Изтеглете файл
Договор 39 от 09.08.2017 г. 2017-09-04 12:40:19 Изтеглете файл
Договор 40 от 09.08.2017 г. 2017-09-04 12:36:26 Изтеглете файл
Договор 41 от 09.08.2017 г. 2017-09-04 12:35:30 Изтеглете файл
Договор 42 от 09.08.2017 г. 2017-09-04 12:33:46 Изтеглете файл
Договор 44 от 10.08.2017 г. 2017-09-04 12:30:53 Изтеглете файл
Решение 325 / 13.07.2017 г. на Ректора на УАСГ 2017-07-13 15:45:12 Изтеглете файл
Доклад от работата на Комисията 2017-07-13 13:05:33 Изтеглете файл
Протокол 6 от работата на Комисията 2017-07-11 11:51:10 Изтеглете файл
Протокол 5 от работата на Комисията 2017-07-08 12:51:54 Изтеглете файл
Протокол 4 от работата на Комисията 2017-07-08 12:51:06 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2017-06-29 17:33:52 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2017-06-29 17:07:01 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2017-06-20 16:22:34 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2017-06-20 16:17:07 Изтеглете файл
Документация за участие във файлов архив zip 2017-05-04 18:18:03 Изтеглете файл