Март 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Доставка на фотограметрична работна станция, доставка на специализирано геодезическо оборудване и други по проект BG05M2OP001-1.001-0001

Линк към преписката в АОП, както и към публикуваното там Решение и Обявление.  Оповестено във ОВ на ЕС обявление.

С документацията за участие може да се запознаете оттук, също така налична за изтегляне и в раздел "Документи" по-долу.

Документи
Протокол 1 от работата на Комисията 2020-02-12 17:52:26 Изтеглете файл
Документация за участие в обществената поръчка 2019-12-09 13:25:13 Изтеглете файл