Юли 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Доставка на фотограметрична работна станция, доставка на специализирано геодезическо оборудване и други по проект BG05M2OP001-1.001-0001

Обновяване от 18.05.2020 г. със съобщение за заседание по отваряне на ценовите оферти, публикувано в раздел "Документи" на настоящата страница.

Линк към преписката в АОП
, както и към публикуваното там Решение и Обявление.  Оповестено във ОВ на ЕС обявление.

С документацията за участие може да се запознаете оттук, също така налична за изтегляне и в раздел "Документи" по-долу.

Документи
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 70/13.01.2021 2021-01-13 15:27:32 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 69/13.01.2021 2021-01-13 15:26:16 Изтеглете файл
Договор № 33 за изпълнение на ОП 2 2020-11-11 16:18:20 Изтеглете файл
Договор № 32 за изпълнение на ОП 1 2020-11-11 16:15:23 Изтеглете файл
Решение за избор на изпълнител 2020-05-26 18:05:16 Изтеглете файл
Доклад на Комисията за извършената работа 2020-05-26 18:04:25 Изтеглете файл
Протокол №3 от работата на Комисията 2020-05-26 18:03:03 Изтеглете файл
Протокол № 2 от работата на Комисията 2020-05-26 18:01:36 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2020-05-18 15:07:03 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2020-02-12 17:52:26 Изтеглете файл
Документация за участие в обществената поръчка 2019-12-09 13:25:13 Изтеглете файл