Открита процедура за доставка на храни за УАСГ и Семково

Страницата е обновена на 01.08.2019 г. с прибавени в раздел "Документи" (долу) Протоколи 2, 3 и Доклад на Комисията, както и Решението на Възложителя за класиране и избор на изпълнители по обособените позиции.

Предходно обновяване на 17.07.2019 г. със съобщение за публично отваряне на ценовите предложения, насрочено за 22.07.2019 г.

Доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на столовете на УАСГ към сектор “Студентски столове” в гр. София и нуждите на стола в УСБ – Семково по предварителни седмични заявки в 20 /двадесет/ обособени позиции :

  • За сектор „Студентски столове“ – гр. София

 1. Месо и месни продукти

2. Пилета, пилешки продукти и риба

3. Мляко и млечни продукти

4. Бакалски стоки, подправки и други пакетирани продукти

5. Хляб и хлебни изделия

6. Зеленчукови консерви

7. Пресни и замразени зеленчуци; плодове

8. Сладкарски изделия

9. Захарни изделия

10. Безалкохолни напитки, натурални сокове, бутилирана минерална вода и бира

11. Консерви – месни и рибни 

  • За УСБ – Семково

 12. Месо и месни продукти

 13. Пилета, пилешки продукти и риба

14. Мляко и млечни продукти

15. Бакалски стоки, подправки и други пакетирани продукти

16. Хляб и хлебни изделия

17. Консерви -  зеленчукови и плодови

18. Пресни и замразени зеленчуци; плодове

19. Сладкарски и захарни изделия

20. Безалкохолни напитки, натурални сокове, бутилирана минерална вода и бира

Документи
Решение на Възложителя за класиране и избор на изпълнител 2019-08-01 18:21:04 Изтеглете файл
Доклад на Комисията за извършената от нея цялостна работа 2019-08-01 18:20:14 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2019-08-01 18:18:15 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2019-08-01 18:17:13 Изтеглете файл
Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти, насрочено за 22.07.2019 г. 2019-07-17 13:54:33 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2019-07-08 12:55:02 Изтеглете файл
Разяснение по условие в процедурата (по второ, друго запитване) 2019-05-22 15:13:55 Изтеглете файл
Разяснение по условие от процедурата 2019-05-10 20:32:24 Изтеглете файл
Комплект пълна документация за участие във файлов архив zip 2019-04-24 17:28:35 Изтеглете файл