Ноември 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Открита процедура за доставка на храни за УАСГ и Семково

Страницата е обновена на 01.08.2019 г. с прибавени в раздел "Документи" (долу) Протоколи 2, 3 и Доклад на Комисията, както и Решението на Възложителя за класиране и избор на изпълнители по обособените позиции.

Предходно обновяване на 17.07.2019 г. със съобщение за публично отваряне на ценовите предложения, насрочено за 22.07.2019 г.

Доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на столовете на УАСГ към сектор “Студентски столове” в гр. София и нуждите на стола в УСБ – Семково по предварителни седмични заявки в 20 /двадесет/ обособени позиции :

  • За сектор „Студентски столове“ – гр. София

 1. Месо и месни продукти

2. Пилета, пилешки продукти и риба

3. Мляко и млечни продукти

4. Бакалски стоки, подправки и други пакетирани продукти

5. Хляб и хлебни изделия

6. Зеленчукови консерви

7. Пресни и замразени зеленчуци; плодове

8. Сладкарски изделия

9. Захарни изделия

10. Безалкохолни напитки, натурални сокове, бутилирана минерална вода и бира

11. Консерви – месни и рибни 

  • За УСБ – Семково

 12. Месо и месни продукти

 13. Пилета, пилешки продукти и риба

14. Мляко и млечни продукти

15. Бакалски стоки, подправки и други пакетирани продукти

16. Хляб и хлебни изделия

17. Консерви -  зеленчукови и плодови

18. Пресни и замразени зеленчуци; плодове

19. Сладкарски и захарни изделия

20. Безалкохолни напитки, натурални сокове, бутилирана минерална вода и бира

Документи
Обявление на договор за изменение на мляко и млечни продукти 2022-11-10 12:10:51 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договор за пресни и замразени зеленчуци и плодове 2022-11-10 12:08:10 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договор за мляко и млечни продукти 2022-11-10 12:06:44 Изтеглете файл
Обявление за изменение по обособена позиция 7 2022-02-02 10:26:10 Изтеглете файл
Обявление за изменение по обособена позиция 3 2022-02-02 10:25:03 Изтеглете файл
Допълнително споразумение по обособена позиция 7 2022-02-02 10:19:48 Изтеглете файл
Допълнително споразумение по обособена позиция 3 2022-02-02 10:17:21 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 11 2021-10-07 17:51:58 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 10 2021-10-07 17:51:03 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 9 2021-10-07 17:50:19 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 8 2021-10-07 17:49:35 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 7 2021-10-07 17:48:50 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 6 2021-10-07 17:48:18 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 5 2021-10-07 17:47:07 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 4 2021-10-07 17:46:23 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 3 2021-10-07 17:45:26 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 2 2021-10-07 17:44:48 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договора по обособена позиция 1 2021-10-07 17:41:43 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 53/04.09.2019 2019-09-11 15:35:22 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 54/04.09.2019 2019-09-11 15:34:14 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 55/04.09.2019 2019-09-11 15:33:31 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 56/04.09.2019 2019-09-11 15:32:40 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 57/04.09.2019 2019-09-11 15:31:55 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 58/04.09.2019 2019-09-11 15:30:44 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 59/04.09.2019 2019-09-11 15:04:53 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 60/04.09.2019 2019-09-11 15:02:26 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 61/04.09.2019 2019-09-11 14:57:03 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 62/04.09.2019 2019-09-11 14:55:40 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 63/04.09.2019 2019-09-11 14:52:07 Изтеглете файл
Решение на Възложителя за класиране и избор на изпълнител 2019-08-01 18:21:04 Изтеглете файл
Доклад на Комисията за извършената от нея цялостна работа 2019-08-01 18:20:14 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2019-08-01 18:18:15 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2019-08-01 18:17:13 Изтеглете файл
Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти, насрочено за 22.07.2019 г. 2019-07-17 13:54:33 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2019-07-08 12:55:02 Изтеглете файл
Разяснение по условие в процедурата (по второ, друго запитване) 2019-05-22 15:13:55 Изтеглете файл
Разяснение по условие от процедурата 2019-05-10 20:32:24 Изтеглете файл
Комплект пълна документация за участие във файлов архив zip 2019-04-24 17:28:35 Изтеглете файл