Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Доставка на експериментално оборудване за нуждите на Национален център по сеизмично инженерство при УАСГ по пет обособени позиции

Обновление от 14.09.2020 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците (раздел Документи)

Обособена позиция 1. Доставка на оборудване за експериментално изследване при статични и динамични натоварвания и въздействия на конструктивни елементи, сгради, съоръжения и земна основа в лабораторни и полеви условия – хардуер (измервателни усилватели, датчици, кабели за връзка) и съпътстващ софтуер.
Обособена позиция 2. Доставка на оборудване (акселерометри) за изследване поведението на сгради, съоръжения и земна основа при сеизмични и други динамични въздействия в лабораторни и полеви условия.
Обособена позиция 3. Доставка и въвеждане в експлоатация на система за изследване характеристиките на зидарии.
Обособена позиция 4. Доставка на специализирано експериментално оборудване за изследване на бетони.
Обособена позиция 5. Доставка на специализирано експериментално оборудване за обследване на конструкции.

Решение и Обявление на Възложителя, публикувано в АОП. Оповестено в ОВ на ЕС Обявление.

Документи
Обявление за изпълнен договор по процедура 00859-2020-0004 за ОП 2 2021-08-13 15:06:34 Изтеглете файл
Oбявление за изпълнен договор за ОП 1 2021-08-13 14:29:03 Изтеглете файл
Решение на Възложителя 2020-10-06 15:42:04 Изтеглете файл
Доклад от работата на комисията 2020-10-06 15:40:01 Изтеглете файл
Протокол №3 от работата на комисията 2020-10-06 15:39:12 Изтеглете файл
Протокол №2 от работата на комисията 2020-10-06 15:36:44 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците 2020-09-14 17:07:21 Изтеглете файл
Протокол №1 от работата на Комисията 2020-02-27 11:39:08 Изтеглете файл
Документация за участие във файлов архив zip 2019-12-11 18:17:53 Изтеглете файл