Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия за УСБ - Семково

Съдържание на документацията за участие (файлов архив: UACEG-Semkovo-2017.zip):

01 Reshenie-Semkovo-2017-3(PFE-to-PDF).pdf

02 Obiavlenie-Semkovo-2017-2(PFEtoPDF).pdf

03 Kонкурсна документация Семково 2017 г. ок.5.doc

04 Образци на документи.doc

 

Документи
Решение за класиране и избор на изпълнител 2017-11-28 12:05:55 Изтеглете файл
Доклад от работата на Комисията 2017-11-28 12:05:02 Изтеглете файл
Протокол 4 от работата на Комисията 2017-11-28 11:58:26 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2017-11-28 11:57:02 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2017-11-17 11:33:12 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2017-11-17 11:32:24 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2017-11-15 12:55:11 Изтеглете файл
Документация за участие 2017-10-09 15:24:24 Изтеглете файл