Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия за УСБ - Семково

Съдържание на документацията за участие (файлов архив: UACEG-Semkovo-2017.zip):

01 Reshenie-Semkovo-2017-3(PFE-to-PDF).pdf

02 Obiavlenie-Semkovo-2017-2(PFEtoPDF).pdf

03 Kонкурсна документация Семково 2017 г. ок.5.doc

04 Образци на документи.doc

 

Документи
Допълнително споразумение към договор №1 от 12.01.2018 г. 2019-08-21 19:30:21 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към договор №2 от 12.01.2018 г. 2019-08-21 19:29:39 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към договор №3 от 12.01.2018 г. 2019-08-21 19:29:08 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към договор №4 от 12.01.2018 г. 2019-08-21 19:28:38 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към договор №5 от 12.01.2018 г. 2019-08-21 19:28:01 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към договор №6 от 12.01.2018 г. 2019-08-21 19:26:36 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към договор №7 от 12.01.2018 г. 2019-08-21 19:25:50 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към договор №8 от 12.01.2018 г. 2019-08-21 19:25:17 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към договор №9 от 12.01.2018 г. 2019-08-21 19:23:17 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 1 /12/01.2018 г. 2018-02-08 10:39:54 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 2 / 12.01.2018 г. 2018-02-08 10:39:16 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 3 / 12.01.2018 г. 2018-02-08 10:38:24 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 4 / 12.01.2018 г. 2018-02-08 10:37:26 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 5 / 12.01.2018 г. 2018-02-08 10:34:08 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 6 / 12.01. 2018 г. 2018-02-08 10:32:29 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 7 / 12.01.2018 г. 2018-02-08 10:31:20 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 8 / 12.01.2018 г. 2018-02-08 10:29:41 Изтеглете файл
Договор за обществена поръчка 9 / 12.01.2018 г. 2018-02-08 10:26:19 Изтеглете файл
Решение за класиране и избор на изпълнител 2017-11-28 12:05:55 Изтеглете файл
Доклад от работата на Комисията 2017-11-28 12:05:02 Изтеглете файл
Протокол 4 от работата на Комисията 2017-11-28 11:58:26 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2017-11-28 11:57:02 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2017-11-17 11:33:12 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2017-11-17 11:32:24 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2017-11-15 12:55:11 Изтеглете файл
Документация за участие 2017-10-09 15:24:24 Изтеглете файл