Доставка на компютърна техника за нуждите на ЦНИП-УАСГ

Обхватът на поръчката предвижда доставката, монтажа, инсталирането и тестването на 5 броя компютърни конфигурации, 3 броя монитори и 3 броя многофункционални устройства съобразно техническата спецификация.

Документи
Договор за изпълнение на обществена поръчка 50/27.09.2017 2017-09-29 10:34:24 Изтеглете файл
Решение за избор на изпълнител 2017-08-30 10:58:05 Изтеглете файл
Доклад от работата на Комисията 2017-08-30 10:57:24 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2017-08-30 10:56:46 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2017-07-21 15:51:54 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2017-07-21 15:50:12 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2017-07-21 15:49:07 Изтеглете файл
Документация за участие 2017-06-29 17:27:32 Изтеглете файл