Проектиране и изпълнение на СМР по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. (прекратена през 2017 г.)

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от

Публикувано в АОП Решение и Обявление. Информация за преписката.

Изтеглете документацията за участие във файлов архив "zip".


.

 

Документи
Документация за участие 2017-01-20 15:47:01 Изтеглете файл