Запитване и предоставяне на разяснение по чл. 180 от ЗОП (изх. номер 443/15.02.2017 г.)

                                  

                                                                (в приложения по-долу хиперлинк за изтегляне или оттук)

                                                                     

Документи
Разяснение по запитване в PDF формат от 15.02.2017 г. 2017-02-15 17:37:05 Изтеглете файл