Протоколи от работата на Комисията

Документи
Доклад от работата на Комисията 2017-06-12 16:50:08 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2017-06-12 16:48:50 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2017-06-12 16:46:11 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2017-04-21 15:48:37 Изтеглете файл