Запитване и предоставяне на разяснение по чл. 180 от ЗОП (изх. номер 382/09.02.2017 г.)

                                  

                                                                (в приложения по-долу хиперлинк за изтегляне или оттук)

                                                                     

Документи
Предоставяне на разяснение в PDF формат 2017-02-09 18:38:30 Изтеглете файл