Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Строително - ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София

Обновяване от 07.12.2022 г. Съобщение: Договор № 29/04.04.2017 г., сключен между УАСГ и ДЗЗД «Линк – Имобиляре – 2017» е успешно изпълнен. Последното извършено плащане по договора е на 09.11.2022 г. Общата сума, платена по договора е в размер на 41 500,00 лева без ДДС. Възложител. Обновяване от 18.09.2018 г. Публикувание са Протокол 3 и Заключителен доклад от работaте на Комисията, както и Решение на Възложителя за класиране и избор на изпълнител. Обновяване от 04.09.2018 г. Дата, час и място за отваряне на ценовите предложения - вж. Протокол 2.
Документи
Обявление за изменение по договор 66 от 31.10.2018 2023-05-30 10:16:11 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 66 от 31.10.2018 2023-05-30 10:12:54 Изтеглете файл
Допълнително споразумение по договор 66 от 31.10.2018 2023-05-30 10:10:46 Изтеглете файл
Коригирано обявление на допълнително споразумение за изменение на договор № 66 от 31.10.2018 г. 2022-08-16 14:26:43 Изтеглете файл
Допълнително споразумение за изменение на договор № 66 от 31.10.2018 г. 2022-08-12 11:22:13 Изтеглете файл
Oбявление за изменение на договор № 66 от 31.10.2018 г. 2022-08-12 11:20:54 Изтеглете файл
Обявление за изменение № 4 по договор № 62 от 15.10.2018 г. 2022-08-03 14:04:15 Изтеглете файл
Обявление за изменение № 3 по договор № 62 от 15.10.2018 г. 2022-08-03 14:03:33 Изтеглете файл
Допълнително споразумение № 4 по договор № 62 от 15.10.2018 г. 2022-08-03 14:01:48 Изтеглете файл
Допълнително споразумение № 3 по договор № 62 от 15.10.2018 г. 2022-08-03 14:00:13 Изтеглете файл
Допълнително споразумение 3 по обособена позиция 1 2022-06-02 16:48:26 Изтеглете файл
Обявление за изменение към Анекс №3 по Обособена позиция 1 2022-06-02 16:47:02 Изтеглете файл
Обявление за първа обособена позиция 2022-02-22 17:01:55 Изтеглете файл
Обявление по трета обособена позиция 2022-02-22 17:00:50 Изтеглете файл
Допълнително споразумение № 2 по обособена позиция 1 2022-02-22 16:21:14 Изтеглете файл
Допълнителни споразумения по първа и трета обособени позиции 2021-11-18 14:04:25 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договор по трета обособена позиция 2021-11-18 14:03:32 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договор по първа обособена позиция 2021-11-18 14:00:21 Изтеглете файл
Обявление за изменение (доп. споразумение) по договор 62/2018 2021-01-27 17:34:29 Изтеглете файл
Допълнително споразумение на договора по обос. поз. 2 2021-01-27 17:30:10 Изтеглете файл
Договор по 2-ра обос.позиция, номер 62 от 15.10.2018 2019-11-13 15:05:13 Изтеглете файл
Договор по 1-ва обос.позиция, номер 66 от 31.10.2018 2018-11-06 13:45:26 Изтеглете файл
Договор по 3-та обос.позиция, номер 65 от 31.10.2018 2018-11-06 13:43:21 Изтеглете файл
Решение за класиране и избор на изпълнител 2018-09-18 19:31:18 Изтеглете файл
Заключителен доклад от работата на Комисията 2018-09-18 19:30:23 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2018-09-18 19:29:06 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2018-09-04 17:23:03 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2018-08-23 15:41:31 Изтеглете файл
Документация за участие в обществената поръчка 2018-07-16 16:20:20 Изтеглете файл