Октомври 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Строително - ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София

Обновяване от 18.09.2018 г. Публикувание са Протокол 3 и Заключителен доклад от работaте на Комисията, както и Решение на Възложителя за класиране и избор на изпълнител. Обновяване от 04.09.2018 г. Дата, час и място за отваряне на ценовите предложения - вж. Протокол 2.
Заглавие Дата Файл
Обявление за изменение (доп. споразумение) по договор 62/2018 2021-01-27 17:34:29 Изтеглете файл
Допълнително споразумение на договора по обос. поз. 2 2021-01-27 17:30:10 Изтеглете файл
Договор по 2-ра обос.позиция, номер 62 от 15.10.2018 2019-11-13 15:05:13 Изтеглете файл
Договор по 1-ва обос.позиция, номер 66 от 31.10.2018 2018-11-06 13:45:26 Изтеглете файл
Договор по 3-та обос.позиция, номер 65 от 31.10.2018 2018-11-06 13:43:21 Изтеглете файл
Решение за класиране и избор на изпълнител 2018-09-18 19:31:18 Изтеглете файл
Заключителен доклад от работата на Комисията 2018-09-18 19:30:23 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2018-09-18 19:29:06 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2018-09-04 17:23:03 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2018-08-23 15:41:31 Изтеглете файл
Документация за участие в обществената поръчка 2018-07-16 16:20:20 Изтеглете файл