Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в УАСГ от 03.10.2016 г

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки и приложенията им, публикувани на 2015-09-16 13:49:00 са отменени със Заповед на Ректора на УАСГ с Номер 564/03.10.2016 г., с която са утвърдени и новите Правила за управление цикъла на обществени поръчки в Университета.

Документи
Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в УАСГ от 03.10.2016 г. (проблемна връзка) 2016-10-03 14:06:55 Изтеглете файл
Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки в УАСГ 2015-09-16 13:49:00 Изтеглете файл
Приложения към вътрешните правила 2015-09-16 13:48:00 Изтеглете файл

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача (11.11.2014 г.)

11.11.2014 17:26:00

На 11.11.2014 г. със Заповед №707 на Ректора на УАСГ са утвърдени Вътрешни правила за поддържане профила на Купувача

Към сайта на УАСГ

17.07.2019 16:43:21