Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в УАСГ от 03.10.2016 г

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки и приложенията им, публикувани на 2015-09-16 13:49:00 са отменени със Заповед на Ректора на УАСГ с Номер 564/03.10.2016 г., с която са утвърдени и новите Правила за управление цикъла на обществени поръчки в Университета.

Документи
Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в УАСГ от 03.10.2016 г. 2016-10-03 14:06:55 Изтеглете файл