! Актуални Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в УАСГ !

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки и приложенията им, публикувани на 2015-09-16 13:49:00 са отменени със Заповед на Ректора на УАСГ с Номер 564/03.10.2016 г., с която са утвърдени и новите Правила за управление цикъла на обществени поръчки в Университета. Със заповед 176/02.06.2020 г. са утвърдени актуални вътрешноведомствени правила и са назначени администратори и експерти с конкретни функции за работа с ЦАИС-ЕОП. 

Документи
Заповед за утвърждаване и Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки на УАСГ 2020-06-02 16:58:01 Изтеглете файл
Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в УАСГ от 03.10.2016 г. 2016-10-03 14:06:55 Изтеглете файл
Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки в УАСГ 2015-09-16 13:49:00 Изтеглете файл
Приложения към вътрешните правила 2015-09-16 13:48:00 Изтеглете файл