Открита процедура за възлагане охрана на имоти, стопанисвани от УАСГ (2018-01-05)

„Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр.София‘‘

Файлов архив 2018-01-05-OP-01-Ohrana-SO-UACEG.zip, съдържащ:

01. Reshenie.pdf;
02. Obiavlenie.pdf;
03. Документация-за-охрана-ССО-2017г.pdf;
04. Образец-№-1-ЕЕДОП.doc
05. Приложения-към-документация-за-охрана-2017-г.doc.

Линк към профила на поръчката в Портала на АОП, към публикуваното Решение и Обявление

Документи
Документация за участие в откритата процедура 2018-01-05 11:27:37 Изтеглете файл